...

TRADING 101

How to Handle Emotional Trading (Tagalog)

Ang market ay parang dagat na umaalon pataas at pababa na walang pakialam sa nararamdaman mo.Siguradong napakasaya mo kapag ang binili mong asset ay pumabor sayo at nag rally paitaas.At binabalot ka naman ng takot habang ang trend ng market ay hindi umayon sa iyo, habang pababa ng pababa ang value ng pera mo. Ang

Read More »

The Different Types of Stablecoin (Tagalog)

Ang stable coin ay isang uri ng cryptocurrency na naka pegged or sinusuportahan ng isang stable asset tulad ng US dollar or gold and other types of commodoties. Ginagawa ito para mabawasan ang volatility ng isang coin. Dahil nga halos lahat ng cryptocurrency ay volatile in nature. Napaka hirap nito gamitin as a medium of

Read More »

The Truth about Automated Trading System (Tagalog)

Maraming mga traders ang nahuhumaling sa mga trading bots or yung autopilot. Yun tipong kikita ka nang pera ng walang ginagawa, nagbabakasyon lang at naliligo sa beach habang tuloy-tuloy ang pag pasok nang pera. Sa tinging nyo possible ba ito? Para sa akin isa itong malaking joke, at mga newbie lang ang madalas naiimpluwensyahan nito.

Read More »

7 Qualities of Successful Traders That Have in Common (Tagalog)

Napakadaming paraan para kumita nang pera sa market from long term investors, day trading, swing trading, position trading at may tinatawag pa ngang trend followers. Pero kahit na magkakaiba ang paraan ng approach nila sa market, base sa mga na research ko at mga nabasa na libro about trading and investing. May mga common traits

Read More »

A Proven and Profitable Long Term Strategy| HODLING (Tagalog)

In any financial market, ang cryptocurrency market na yata ang pinaka profitable when it comes to return. At pinaka risky rin, syempre ang laging kaakibat ng high reward ay high risk. Kaya naman if you manage your risk you manage your reward as well. Pero ang gusto ko pag usapan ngayon ay ang long term

Read More »

The Psychology of a Trader and Investor |The common mistakes (Tagalog)

May mga bagay na nakaka apekto kung bakit maraming  hindi nagiging successful sa trading at maging sa investing. If you read hundreds of books about investing maraming mga experts ang nagsasabi na almost 90% of investor fails. At mas malala ang failure rate ng mga traders. Natanong mo ba sa sarili mo kung bakit? Dahil

Read More »
Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.