...

Bitcoin

Ano Ang Blockchain?

Noong nag uumpisa pa lang ako na pag aralan ang cryptocurrency at bitcoin, marami akong mga katanongan na hindi masagot. Isa na dito kung ano ba ang blockchain? Para sa akin napaka unfamiliar or jargon ng salitang ito, kasi hindi naman ako developer or programmer. Marami akong nabasang mga articles about blockchain, pero karamihan nang

Ano Ang Blockchain? Read More »

A Better Way to Invest in Altcoin Season (tagalog)

Ngayon ang bitcoin ay patuloy na tumataas maraming mga crypto traders ang nag eexpect sa paparating na altcoin season. Ang altcoin season ang panahon na kayang ioutperform significantly ng mga alts ang bitcoin.Sa panahong ito ang price valuation ng bitcoin ay nagiging stagnant. Katulad nang nangyari noong 2017. Kailan ito mangyayari? This is purely based

A Better Way to Invest in Altcoin Season (tagalog) Read More »

7 Powerful Methods to Make Profits in Cryptocurrency (Tagalog for Beginners)

When it comes to investing ang cryptocurrency na ata ang  pinaka rewarding yet risky investment sa panahon natin ngayon. Kahit sino pwedeng kumita ng malaking pera sa pag iinvest sa cryptocurrency, Kung alam nila ang kanilang ginagawa. Kaya naman maraming nahuhumaling pasukin ang cryptocurrency world. Itong guide na ito ay isinulat para  maging gabay sa

7 Powerful Methods to Make Profits in Cryptocurrency (Tagalog for Beginners) Read More »

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.