...

Trading with Divergence (Tagalog)

In this article, aalamin natin kung paano ginagamit ang divergence sa trade.
Ito ay isa lamang sa mga mga pattern na tinitingnan ng mga traders para ma confirm ang probabilities ng price action ng market. Pero walang kasiguradohan pa rin, kaya naman kailangan din iconsider ang iba pang mga indicators para mas mapagtibay ang assumption. Hindi mo pwedeng gamitin ang divergence alone, use it wisely.

What is Divergence?

Ang divergence ay makikita natin kapag ang price ay gumagalaw papunta sa isang direction upward man or downward, at ang indicator ay gumagalaw sa opposite direction ng price trend.

Sa madaling salita ang price ay papunta sa itaas, at ang indicator naman ay papunta sa ibaba. Magkasalungat ang direction, vice versa.

Iba’t ibang uri ng divergence

Bullish Divergence

Ang bullish divergence ay kadalasan nangyayari sa bandang hulihan ng down trend. Mataas ang probabilities na may maganap na trend reversal from bearish to bullish.
Kung titingnan natin ang image sa itaas ang price trend ay downward samantalang ang Stochastic RSI indicator ay upward direction. Magkasalungat silang dalawa, at makikita ito ng mga traders and they will expect a bullish momentum. Normally ang ginagamit ng iba ay RSI indicator, pero dito sa example ko Stochastic RSI ang ginamit ko. Mas feel ko lang ito gamitin.

Bearish Divergence

On the other hand ang bearish divergence ay nangayayari kadalasan sa hulihan ng uptrend.
Tingnan natin ang image ng bearish divergence sa itaas, kung mapapansin mo habang pataas ang trend ng price at forming a higher high. Sa ibaba naman kung saan makikita natin ang Stochastic RSI ang direction nito ay slightly pababa, which is magkasalungat. Indication ito nang possible reversal from bullish to bearish.

Hidden Divergence

Ang pagkakaiba nito sa bullish and bearish divergence, instead na mag kakaroon ng trend reversal, sa hidden divergence— mag papatuloy lang ang trend sa isang direction upward man or downward.

Hidden Bullish Divergence

Sa example na ito patuloy lang sa pag taas ang trend, kahit na kung titingnan mo ang pag kakaiba sa price trend at indicators. Ang price trend ay nagpapakita ng upward movement, samantala naman ang indicator ay nag papakita ng downward movement. Pero kahit ganoon, magpapatuloy pa din ang bullish trend.

Hidden Bearish Divergence

Kabaliktaran lang namn ng hidden bullish divergence, ang price trend ay pababa, at kung titingnan natin ang indicator pataas ang movement nito. Pero mag papatuloy pa rin ang pagbaba ng price movement. Kahit na magkasalungat ang price trend at indicator.

Maraming mga traders ang gumagamit ng divergence, at nirerespeto nila ito. Pero hindi sila nag dedesisyon base lamang sa ipinapakita nito. Gumagamit din sila ng iba pang mga indicators at chart patterns bago pumasok sa isang trade. Kaya hindi ka pwede ma exite agad kapag nakakita ka ng divergence at mag enter sa trade. Kailangan mo rin iconsider ang ibang mga indicators katulad ng mga support and resistance, candlestick, volume etc.

At medyo nakakalito ang pattern na ito, minsan may makikita ka  na divergence sa chart— pero hindi mo matandaan kung anong uri ito ng divergence. Kaya mas maganda kung may naka save ka na mga picture ng bawat chart patterns.

Conclusion

May iba pang mga divergence na makikita sa ibang mga indicator katulad ng sa volume, pero I will create a different article for volume. Malawak kasi ang sakop nito.  Ang divergence ay katulad din nang mga ibang chart patterns at indicators na makakatulong sa bawat traders, lalo na kung sasamahan ito ng iba pang sangkap ng technical analysis.

Read more:

Support and Resistance
Moving Average
Candlestick Chart Patterns

1 thought on “Trading with Divergence (Tagalog)”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.