...

Trade Like a Pro Gamit ang Donchian Channel

donchian altcoinpinoy

Ang Donchian Channel ay isa sa mga powerful indicator na ginagamit ng mga professional traders.

Kung nabasa mo na ang librong “Way of turtle” siguro may idea ka na about this indicator.

Ito lang naman ang indicator na ginamit nila during that experiment. This is one of the best indicators for trend followers.

Para lang naman itong moving average na may anyong bollinger bands.

Anyway, ito ay dineveloped ni Richard Donchian ang founder ng Trend following.

Nagcoconsist ng 3 parts ang donchian channel.

Ang upper band normally naka set sa 20 day high. Ang middle band naman naka set sa average between upper and lower band. At ang lower band naka set sa 20 day low.

Yan yung default set up, pero maari natin itong iadjust depende sa ating preferrence, kung gusto natin mag trade long term, we can set it up on a higher days like 50 days, 100 days or 200 days.

How to use it on a trade?

Ang ibang mga traders, nagkakaroon ng misconception sa pag gamit ng donchian channels, akala nila ang gamit nito ay parang sa bollinger bands.

Ang ginagawa nila, once na mahit ng price ang upper bands, they go for a short position, which is mali.

Bakit?

Dahil ang indicator na ito ay ginawa for breakout. Kapag dumikit ang price sa upper bands or nagkaroon ng break out, you should go for a long position and same thing kapag dumikit ang price  sa lower bands or nagkaroon ng breakout you can go for a short position.

Contradict sa nakasanayan ng karamihan sa bollinger bands. Donchian channel is for breakout traders.

They will buy high, and they will sell low.

Ngayon, alam na natin kung saan ang entry point gamit ang donchian channel indicator. Kailan naman tayo pwede mag take ng profit at saan dapat naka pwesto ang stop loss, just in case, the trade go against us?

This type of strategy is recommendable for long term trading, it means we need to use a wider stop loss.

Just in case, the trade did not work on our favor.

Pero kung ang trade ay pumabor naman sa atin, we can assign a specific target profit, or even use a scaling strategy.

But if you want to ride the trend, pwede tayong gumamit ng trailing stop. It means wala tayong profit target—hahayaan lang natin na mag trend ang market at mag run hangang hindi tayo na stopped out. Therefore, we can maximize our returns.

Kung nasa uptrend tayo magagamit natin ang lower band with 20 day low as a trailing stop.
Kung downtrend naman magagamit natin ang upper band with 20 day high as a trailing stop.

If you want to use lower time frames or higher time frame. Simply adjust the settings of donchian channel.

Things to remember. This strategy is applicable only sa trending market. Hind mo ito pwedeng gamitin sa choppy market, kasi nag aaksaya ka lang nang panahon at pera.

We should look for a trending market.

Tips:

Ang donchian channel ay pwede din samahan ng iba pang mga indicator tulad ng ATR (average true range) para masukat natin ang volatility ng market, na makakatulong sa ating entry and exit strategy.

Kapag nasa babang parte na ang ATR indicator, nagpapakita ito ng low volatility, at hindi magtatagal tataas ang volatility ng market. Sa tulong ng ATR at donchian channel, makakasabay tayo sa trend, before it will explode.

Conclusion

Ang donchian channel ay isang trend following indicator at makakapag enter lang tayo ng position
sa break out, whether the breakout is uptrend or downtrend. Maaari din tayo gumamit ng trailing stop to maximize our return for long term trading.

Read more:

Candlestick chart patterns
Support and resistance
Trendline breakout trading strategy
Pullback trading
Momentum trading
Elliot wave
Fibonacci trading

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.