...

Supertrend Trading Strategy

Have you heard of a super trend trading strategy and indicator?

Kung hindi pa I will show you how to use it.

Isa ito sa pinaka simpleng indicator na kayang magbigay sa atin ng sign kung dapat na ba tayo mag buy and sell.

Ang super trend indicator ay may kakayahan sukatin ang lagay ng market para itong moving average na ipaaalam sa atin kung saan maaring mapunta ang direction ng market.

Maganda itong gamitin sa trending market, pero hindi sa market na tumatakbo in ranges.

Kasi maaari itong magbigay nang false signals.

So don’t use it if the market is moving sideways.

Ginagamit din ng Supertrend indicator ang ATR(Average true range) sa calculation na sumusukat sa volatility ng market.

Super trend indicator

supertrend trading strategy

Ang ginamit kung example image na nakikita natin sa itaas ay galing sa tradingview.

Hindi ko lang alam kung mayroon din nito sa ibang trading exchanges.If ever na wala ito sa trading platform na ginagamit niyo.

You can still use tradingview as a guide.Halos lahat ng trading exchanges konektado sa tradingview, so hindi ka dapat mag alala sa pag kakaiba ng price.

If you trade on Binance then use Binance on tradingview.Napakadali lang nito gamitin kahit baguhan sa trading hindi malilito dito.Simple lang

Kapag ang linya ay naging kulay green, its a buy signal(long position) kapag naman ito ay nagkulay red, its a sell signal(short position).

It means na ang pagbabago ng kulay ng supertrend indicator ang nagbibigay signal sa pagbabago ng trend nang market.

By the way pwede nating baguhin ang factor settings at period settings ng super trend indicator. Depende ito sa preference natin.

supertrend trading strategy

Pero kung tatanongin nyo ako kung anong the best settings. Walang the best settings dito, at kahit sa anong indicator naman.

Things to remember

Kapag mas mababa ang settings ng indicator mas reactive ito sa price, ibig sabihin mas maraming signals ang ibibigay nito.

Kapag higher settings naman less trading signals kasi tatangalin nito ang market noise, na madalas makita sa lower settings.

Combination of two Super trend indicator

Short term indicator parameters 10,3
Longer-term indicator parameters 30,9

1 hr time frame and above

supertrend trading strategy

Mas applicable ang method na ito sa higher time frame. And exmple image na nakikita natin sa itaas ay ginamitan ng dalawang super trend indicator.

Sa short term indicator natin titingnan ang possible entry point at ang long term indicator naman ang magiging guide natin sa takbo ng trend.

Kapag nagkaroon ng red signal sa short term indicator, we will ignore it, as long as kulay green pa rin ang longer term indicator at tumatakbo ito paitaas. It means nasa uptrend pa din ang market.

Mapapansin naman natin ito sa example image sa itaas maka ilang ulit nag red ang short term indicator, pero nagpatuloy pa din sa pag taas ang market.

Rules

Mag tetrade lang tayo sa direction ng longer trend.
We can enter long position kapag naging green na ang short term indicator.

Stop-loss sa ilalim ng swing low.

If the market is trending strong, we can use a trailing stop for massive returns.

Anyway, katulad din ito ng ibang mga indicator na hindi natin pwedeng sandalan ng nag iisa. We can use other indicators along with Super trend, RSI, MACD, ATR, etc.

Kayo ng bahala, kung ano sa tinging nyo na makakatulong sa trading strategy nyo.

Again, kung may natutunan kayong bago sa article na ito. I would appreciate it if you could share this article with your friends and people who want to know how to trade.

Happy Trading!

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Shopping Cart
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.