Supertrend Trading Strategy

Have you heard of a super trend trading strategy and indicator? Kung hindi pa I will show you how to use it. Isa ito sa pinaka simpleng indicator na kayang magbigay sa atin ng sign kung dapat na ba tayo mag buy and sell. Ang super trend indicator ay may kakayahan sukatin ang lagay ng […]

Supertrend Trading Strategy Read More »