The Different Types of Stablecoin (Tagalog)

Ang stable coin ay isang uri ng cryptocurrency na naka pegged or sinusuportahan ng isang stable asset tulad ng US dollar or gold and other types of commodoties. Ginagawa ito para mabawasan ang volatility ng isang coin. Dahil nga halos lahat ng cryptocurrency ay volatile in nature. Napaka hirap nito gamitin as a medium of […]

The Different Types of Stablecoin (Tagalog) Read More »