Floor Traders Method Trading Strategy (Tagalog)

Ang strategy na ito ay ginagamit sa lahat ng market, stocks, forex, commodities, etc, na maari din gamitin sa cryptocurrency market. Hindi ito kasing sikat ng ibang mga trading strategy na napaka common tulad ng elliot wave. Remember kapag ang isang strategy ay ginagamit ng karamihan nagiging less effective na ito. Kaya naman dito sa […]

Floor Traders Method Trading Strategy (Tagalog) Read More »