Trading Exit Strategy That You Should Know (Tagalog)

Pag usapan natin ang isa sa pinaka underrated sa isang trading plan. Ang trading exit strategy. Karamihan ng mga traders walang exit strategy. But for sure, mayroon silang entry strategy. Bakit mahalaga na bago ka pumasok sa trade ay alam mo na dapat ang exit point mo? Kapag may entry point laging may exit point. […]

Trading Exit Strategy That You Should Know (Tagalog) Read More »