Ano ang Basic Attention Token (BAT)?

Basic Attention Token(BAT), ito ay isang digital advertising token na ginawa sa Ethereum blockchain. Ang purpose ng BAT Token ay gumawa nang market place kung saan ang advertisers, publishers at users ay mag kaisa sa isang decentralized environment. Ang pinaka purpose nang project ay imonetize ang user attention at alisin ang mga hindi ka tangap […]

Ano ang Basic Attention Token (BAT)? Read More »